Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej nr 1

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.lebork.naszdps.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zbudowana jest według wytycznych WCAG 2.1 i jest zgodna  z ustawą pod względem budowy strony. Deklaracja jest poprwnie przygotowana w kodzie HTML.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Bartelik , adres poczty elektronicznej dps1_lebork@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 598624-200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Otoczenie i dojazd:

Dojazd do budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku jest możliwy od ulicy Stryjewskiego oraz od ulicy Orlińskiego. W środku  budynku znajduje się winda dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  Nie posiadamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Otoczenie i wejście do budynku:

Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Stryjewskiego. Przed wejściem do budynku znajduje się bramka z domofonem. Przed drzwiami zewnętrznymi znajdują się schody z 7 stopniami oraz dzwonek, na który należy nacisnąć, aby dostać się do środka.

Do sekretariatu należy kierować się holem w lewo, następnie prosto, w prawo do samego końca holu po jego prawej stronie.  Do wejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażone w podjazd należy kierować się oznakowaną ścieżką komunikacyjną

Toalety:

W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalet z przewijakiem. 

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących Brak udogodnień

Udogodnienia dla osób starszych:

Na parterze znajduje się przestrzeń do odpoczynku 

Udogodnienia dla rodzin z dziećmi Brak udogodnień 

Gastronomia:

Na terenie placówki znajduje się wyłącznie stołówka dla mieszkańców.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny