Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej nr 1

Nabór pracowników

Klauzula informacyjna dotycząca  rekrutacji na naszej stronie BIP : dps1lebork.mojbip.pl

 

 

 

24.01.2022 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ogłasza nabór na stanowisko : pielęgniarki.
Praca na cały etat w systemie równoważnym.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto- 3.889 zł plus dodatek stażowy.
Warunki pozapłacowe – świadczenia ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Możliwość zatrudnienia od zaraz .

Miejsce składania dokumentów: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

 

 

12.03.2021 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ogłasza nabór na stanowisko : pielęgniarki.
Praca na cały etat w systemie równoważnym.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto- 3.618 zł plus dodatek stażowy.
Warunki pozapłacowe – świadczenia ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Możliwość zatrudnienia od zaraz .

Miejsce składania dokumentów: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

 

12.03.2021 r.

 

Dom Pomocy Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ogłasza nabór na stanowisko : pokojowej

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

- współpraca z personelem medyczno-opiekuńczym przy obsłudze mieszkańca (pomoc w obsłudze)

- dbanie o czystość i ład na stanowisku pracy (czystość sal, pokoi mieszkańców, toalet, łazienek i holu

- obsługa urządzeń sprzątających

- udzielanie pomocy mieszkańcom przy zaspakajaniu potrzeb (karmienie)

- dbanie o bezpieczeństwo mieszkańca.

Zatrudnienie przez Urząd Pracy : Roboty publiczne - wszelkie informacje, dotyczące pracy, dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 -pokój nr 5

 

 

Nabór Zakończony

 

01.07.2020 r.

Nabór na stanowisko : konserwatora w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

- prawo jazdy kat. B,

- uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu 1 kV

- umiejętności techniczne i remontowo budowlane,

- nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń technicznych oraz dokonywanie ich konserwacji,

- naprawianie sprzętu, usuwanie awarii i usterek urządzeń technicznych oraz remonty bieżące,

- układanie glazury, kafelek i terakoty, malowanie,

- dbanie o tereny zielone, prace porządkowe na terenie posesji Zakładu,

Miejsce składania dokumentów : Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

Klauzula informacyjna dotycząca  rekrutacji na naszej stronie BIP : dps1lebork.mojbip.pl

 

 

26.02.2020 r.

Dom Pomocy Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ogłasza nabór na stanowisko : opiekuna

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

- współpraca z personelem medyczno-opiekuńczym przy obsłudze mieszkańca (pomoc w obsłudze)

- dbanie o czystość i ład na stanowisku pracy

- udzielanie pomocy mieszkańcom przy zaspakajaniu potrzeb (karmienie), pomaganie w ubieraniu, mycie i kąpanie,

- zapobieganie powstawaniu odleżyn między innymi poprzez częstą zmianę pozycji chorym leżącym

- zaścielania łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej

- dbanie o bezpieczeństwo mieszkańca.

- mobilizowanie mieszkańca do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań

Zatrudnienie przez Urząd Pracy : Staż.- wszelkie informacje, dotyczące stażu, dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 -pokój nr 5

Miejsce składania dokumentów : Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

Klauzula informacyjna dotycząca  rekrutacji na naszej stronie BIP : dps1lebork.mojbip.pl

 

26.02.2020 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ogłasza nabór na stanowisko : pielęgniarki.

Praca na cały etat w systemie równoważnym.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto 3.418 zł plus dodatek stażowy i dodatek za prace w porze nocnej.

Warunki pozapłacowe - świadczenia z ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Możliwość zatrudnienia od zaraz.

Miejsce składania dokumentów : Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca  rekrutacji na naszej stronie BIP : dps1lebork.mojbip.pl

 

26.02.2020 r.

Dom Pomocy Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ogłasza nabór na stanowisko : pokojowej.

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

- współpraca z personelem medyczno-opiekuńczym przy obsłudze mieszkańca (pomoc w obsłudze)

- dbanie o czystość i ład na stanowisku pracy (czystość sal, pokoi mieszkańców, toalet, łazienek i holu

- obsługa urządzeń sprzątających

- udzielanie pomocy mieszkańcom przy zaspakajaniu potrzeb (karmienie)

- dbanie o bezpieczeństwo mieszkańca.

Zatrudnienie przez Urząd Pracy : Staż.- wszelkie informacje, dotyczące stażu, dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 -pokój nr 5

Miejsce składania dokumentów : Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca  rekrutacji na naszej stronie BIP : dps1lebork.mojbip.pl

 

 

 

12.06.2019 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ogłasza nabór na stanowisko : pielęgniarki.

Praca na cały etat w ststemie równoważnym.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto 3.255 zł plus dodatek stażowy i dodatek za prace w porze nocnej.

Warunki pozapłacowe - świadczenia z ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Możliwość zatrudnienia od zaraz.

Miejsce składania dokumentów : Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork.

 

 

09.04.2019 r.

Nabór na stanowisko: Instruktor Terapii Zajęciowej - umowa w zastępstwie w  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.
Pożądane umiejętności i cechy kandydata: - prowadzenie różnych form terapeutycznych z Mieszkańcami DPS z uwzględnieniem metod i form terapii zajęciowej,
- prowadzenie zajęć warsztatowych, świetlicowych, uczenie podopiecznych wykonywania prostych i złożonych codziennych czynności,
- prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.
Wymagane wykształcenie:
-ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy

Miejsce składania dokumentów: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

 

08.04.2019 r.

Nabór na stanowisko: Technika Fizjoterapii w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

Do szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku Technika fizjoterapii należy:

- wykonuje zabiegi fizykalne zlecone przez lekarza,

- jest w bezpośrednim kontakcie z personelem średnim, od którego otrzymuje informacje co do stanu zdrowia mieszkańców podlegających usprawnieniu,

-obsługuje aparaty fizjoterapeutyczne znajdujące się w pomieszczeniu rehabilitacji,

-zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom podczas zabiegów,

-prowadzi dokumentację niezbędną na tym stanowisku,

-kieruje ruchem mieszkańców w czasie ćwiczeń zespołowych,

-prowadzi ćwiczenia indywidualne zgodnie ze zleceniami lekarskimi w pomieszczeniu rehabilitacji i przy łóżku mieszkańca,

-czuwa nad czystością i wentylacją pomieszczeń, w których prowadzi zabiegi,

-przedkłada przełożonemu wnioski zmierzające do poprawy organizacji pracy.

Wymagane wykształcenie: - dyplom w zawodzie technik fizjoterapii

Miejsce składania dokumentów: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork  

 

03.10.2018 r.

Nabór na stanowisko Technika fizjoterapii w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

Do szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku Technika fizjoterapii należy:

- wykonuje zabiegi fizykalne zlecone przez lekarza,

- jest w bezpośrednim kontakcie z personelem średnim, od którego otrzymuje informacje co do stanu zdrowia mieszkańców podlegających usprawnieniu,

-obsługuje aparaty fizjoterapeutyczne znajdujące się w pomieszczeniu rehabilitacji,

-zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom podczas zabiegów,

-prowadzi dokumentację niezbędną na tym stanowisku,

-kieruje ruchem mieszkańców w czasie ćwiczeń zespołowych,

-prowadzi ćwiczenia indywidualne zgodnie ze zleceniami lekarskimi w pomieszczeniu rehabilitacji i przy łóżku mieszkańca,

-czuwa nad czystością i wentylacją pomieszczeń, w których prowadzi zabiegi,

-przedkłada przełożonemu wnioski zmierzające do poprawy organizacji pracy.

Wymagane wykształcenie: - dyplom w zawodzie technik fizjoterapii

Miejsce składania dokumentów: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork 

 

 

05.03.2018 r.

Dom Pomocy Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ogłasza nabór na stanowisko : pokojowej.

Pożądane umiejetnośći i cechy kandydata:

- współpraca z personelem medyczno-opiekuńczym przy obsłudze mieszkańca (pomoc w obsłudze)

- dbanie o czystość i ład na stanowsku pracy (czystość sal, pokoi mieszkańców, toalet, łazienek i holu

- obsługa urządzeń sprzątajacych

- udzielanie pomocy mieszkańcom przy zaspakajaniu potrzeb (karmienie)

- dbanie o bezpieczeństwo mieszkańca.

Zatrudnienie przez Urząd Pracy : Staż.

Miejsce składanie dokumentów: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Leborku ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

 

27.02.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ogłasza nabór na stanowisko : pielęgniarki.

Praca  na cały etat w systemie równoważnym.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto 2.730 zł plus dodatek stażowy.

Warunki pozapłacowe - świadczenie z ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Możliwość zatrudnienia od 01.04.2018 r.

Miejsce składania dokumentów: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

 

 

 

 

26.09.2017r.

Nabór na stanowisko Instruktor Terapii Zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

- prowadzenie różnych form terapeutycznych z Mieszkańcami DPS z uwzględnieniem metod i form terapii zajęciowej,

- prowadzenie zajęć warsztatowych, świetlicowych, uczenie podopiecznych wykonywania prostych i złożonych codziennych czynności,

- prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.

Wymagane wykształcenie:

-ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy

Miejsce składania dokumentów: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

 

26.07.2017 r.

Nabór na stanowisko pokojowej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lębork Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

- współpraca z personelem medyczno-opiekuńczym przy obsłudze mieszkańców (pomoc w obsłudze),

- dbanie o czystość i ład na stanowisku pracy (czystość sal, pokoi mieszkańców, toalet, łazienek i holu),

- obsługa urządzeń sprzątających,

- udzielanie pomocy mieszkańcom przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych ( karmienie),

- dbanie o bezpieczeństwo mieszkańca,

Miejsce składania dokumentów: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

 

 

26.07.2017 r.

Nabór na stanowisko konserwatora w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

- prawo jazdy kat. B,

- uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu 1 kV

- umiejętności techniczne i remontowo budowlane,

- nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń technicznych oraz dokonywanie ich konserwacji,

- naprawianie sprzętu, usuwanie awarii i usterek urządzeń technicznych oraz remonty bieżące,

- układanie glazury, kafelek i terakoty, malowanie,

- dbanie o tereny zielone, prace porządkowe na terenie posesji Zakładu,

Miejsce składania dokumentów: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny