Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej nr 1

Projekty

 

13.01.2021r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku zrealizował projekt „ Pomorskie pomaga” realizowany w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią  COVID -19.  Łączna kwota grantu to:  241 599,43 zł., w tym działanie: I- 224 750,00, działanie: II- 16 849,43 zł. Środki finansowe z grantu zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami oraz na zakup posiłków, artykułów spożywczych i pościeli dla pracowników, którzy podczas epidemii koronowirusa pozostali całodobowo w placówce, świadcząc usługi na rzecz mieszkańców DPS, w okresie od  16.11.2020 r. do 28.11.2020 r.

 

 

12.01.2021r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, zrealizował projekt "Pomorskie S.O.S"na wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID19. Łączna kwota dotacji wyniosła 211200,00 zł. W ramach przyznanego grantu zakupiliśmy środki ochrony osobistej dla pracowników w tym : maseczki jednorazowe, rękawiczki, fartuchy ochronne, kombinezony ochronne, przyłbice, środki dezynfekcyjne itp. Zakupiliśmy również wyposażenie do izolatek, w tym : łóżka rehabilitacyjne, szafki przyłóżkowe, lampy bakteriobójcze, defibrylator, ssaki, koncentratory tlenu, maty dezynfekcyjne, stojaki do kroplówek, wózki do przewożenia bielizny, wózki do sprzątania, stacje do dezynfekcji rąk itp.

 

26.10.2020 r. 

Zrealizowaliśmy "Wymianę starego dźwigu, na nowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym ze schorzeniami narządu ruchu, wzroku i słuchu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku dofinansowaną z PFRON-u oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycyjnego Inwestycji Lokalnych. 

 

02.10.2020 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Pomorskie Pomaga".

 

23.07.2020 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, realizuje projekt o udzielenie dofinansowania z Funduszy Europejskich "Pomorskie S.O.S" na wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID19.

 

 

 

2012 r.

Projekt pt."Szansa na lepszą przyszłość"

Nasz Dom jest otwarty na nowe wezwania, projekty. Gmina Cewice realizowała projekt pt." Szansa na lepszą przyszłość", którego celem była aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Istota projektu zakładała aktywizację osób bezrobotnych przez wzięcie udziału  w szkoleniach, warsztatach psychologicznych i aktywizacyjno – motywujących. W naszej placówce w  2012 r. odbyło się w ramach  tego projektu  szkolenie "Opiekun domowy". Opiekunem praktyk była Pani Anetta Karuzel Kierownik Działu Medyczno - Opiekuńczo -Rehabilitacyjnego.

W załączeniu wspólna fotografia zrobiona w świetlicy naszego Domu, w której odbywały się zajęcia teoretyczne.

 

2014 r.

Projekt systemowy „Rewitalizacja Społeczna Lęborka". Zajęcia grupy wsparcia dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu.

Program rewitalizacji społecznej pn. „Rewitalizacja Społeczna Lęborka” realizowany był w ramach projektu systemowego .„Rewitalizacja Społeczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Lider Programu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku ul. Łokietka 13.Partner - Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Szansa” w Lęborku ul. Łokietka 13.

Działania w ramach programu Rewitalizacji społecznej Lęborka ukierunkowane były głównie na podwyższenie kompetencji wychowawczych rodziców, minimalizację zjawisk kryzysowych społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym wśród osób uzależnionych i zagrożonych marginalizacją, aktywizację osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów objętych rewitalizacją. W naszej placówce  odbywały się spotkania grup wsparcia dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu.Zajęcia prowadził pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Małgorzata Wróblewska.

 

 

 

FINANSOWANIE W RAMACH MODUŁU IV PROGRAM

FINANSOWANIE W RAMACH MODUŁU IV PROGRAM

Wymiana starego dźwigu osobowego

Wymiana starego dźwigu osobowego

Projekt "Pomorskie SOS"

Projekt "Pomorskie SOS"

Projekt "Pomorskie pomaga"

Projekt "Pomorskie pomaga"

Projekt pt. "Szansa na lepszą przyszłość"

Projekt pt. "Szansa na lepszą przyszłość"

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny