Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej nr 1

Stowarzyszenie

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W LĘBORKU "NASZ DOM" UZYSKAŁO STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2021 r.

ABY PRZEKAZAĆ SWÓJ ODPIS 1% PODATKU NA CEL NASZEGO STOWARZYSZENIA NALEŻY W ODPOWIEDNICH POLACH ZEZNANIA PODATKOWEGO WPISAĆ :

- Numer KRS Stowarzyszenia : 0000469923 - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 "NASZ DOM" ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

- Kwotę 1 % PODATKU DOCHODOWEGO

- oraz zaznaczyć kwadrat " WYRAŻAM ZGODĘ"

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W LĘBORKU "NASZ DOM" UZYSKAŁO STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2020 r.

ABY PRZEKAZAĆ SWÓJ ODPIS 1% PODATKU NA CEL NASZEGO STOWARZYSZENIA NALEŻY W ODPOWIEDNICH POLACH ZEZNANIA PODATKOWEGO WPISAĆ :

- Numer KRS Stowarzyszenia : 0000469923 - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 "NASZ DOM" ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

- Kwotę 1 % PODATKU DOCHODOWEGO

- oraz zaznaczyć kwadrat " WYRAŻAM ZGODĘ"

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W LĘBORKU "NASZ DOM" UZYSKAŁO STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2019 r.

ABY PRZEKAZAĆ SWÓJ ODPIS 1% PODATKU NA CEL NASZEGO STOWARZYSZENIA NALEŻY W ODPOWIEDNICH POLACH ZEZNANIA PODATKOWEGO WPISAĆ :

- Numer KRS Stowarzyszenia : 0000469923 - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 "NASZ DOM" ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

- Kwotę 1 % PODATKU DOCHODOWEGO

- oraz zaznaczyć kwadrat " WYRAŻAM ZGODĘ"

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W LĘBORKU "NASZ DOM" UZYSKAŁO STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2018 r.

ABY PRZEKAZAĆ SWÓJ ODPIS 1% PODATKU NA CEL NASZEGO STOWARZYSZENIA NALEŻY W ODPOWIEDNICH POLACH ZEZNANIA PODATKOWEGO WPISAĆ :

- Numer KRS Stowarzyszenia : 0000469923 - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 "NASZ DOM" ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

- Kwotę 1 % PODATKU DOCHODOWEGO

- oraz zaznaczyć kwadrat " WYRAŻAM ZGODĘ"

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W LĘBORKU  "NASZ DOM' UZYSKAŁO STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. 
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O PRZEKAZYWANIE 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2017 r.

ABY PRZEZNACZYĆ SWÓJ ODPIS 1% PODATKU NA CEL NASZEGO STOWARZYSZENIA NALEŻY W ODPOWIEDNICH POLACH ZEZNANIA PODATKOWEGO  WPISAĆ:

- NUMER KRS STOWARZYSZENIA : 0000469923  - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 ,,NASZ DOM'' UL. STRYJEWSKIEGO 23,  84-300  LĘBORK

- KWOTĘ 1% PODATKU DOCHODOWEGO

- ORAZ ZAZNACZYĆ KWADRAT ,,WYRAŻAM ZGODĘ"

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ,, Nasz Dom” powstało w czerwcu 2013 r. Skupia grono pracowników Domu, osób  pragnących pomagać osobom chorym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku. Obecnie Stowarzyszenie liczy 26 członków, prezesem stowarzyszenia jest Pani Jolanta Mallek.

Dnia 06.06.2013r. na zebraniu członków założycieli podjęto:

Uchwałę Nr 1 w postaci statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ,, Nasz Dom” ,

Uchwałę Nr 2 o wyborze Komitetu założycielskiego w składzie:

1. Jolanta Mallek

2. Alicja Pajączkowska -Petk

3. Hanna Jakubowska

Komitet założycielski w  wymienionym powyżej składzie został upoważniony do zarejestrowania Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym, VIII wydziale KRS w Gdańsku.

Uchwałę Nr 3 o wyborze zarządu Stowarzyszenia w składzie:

1. Jolanta Mallek - prezes Stowarzyszenia

2. Alicja Pajączkowska - Petk -sekretarz zarządu

3. Agnieszka Płachecka -skarbnik zarządu

4. Jolanta Wilkiel -członek zarządu

5. Emilia Lubańska - członek zarządu

Podjęto uchwałę Nr 4 o wyborze komisji rewizyjnej w składzie:

1.Beata Andrzejewska - przewodniczący komisji rewizyjnej

2.Justyna Thiel - członek komisji rewizyjnej

3.Małgorzata Patelczyk- członek komisji rewizyjnej

Główne cele Stowarzyszenia:

- wspieranie działań statutowych Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Nr 1 ,,Nasz Dom” w Lęborku,  ze szczególnym   uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji, uczenia i wychowywania poprzez doświadczenia życiowe,
- rozbudowa, modernizacja, remont Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku,
- integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, kształtowanie różnorodnych form współpracy,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności osób niepełnosprawnych,
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób starszych i niepełnosprawnych,
- ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej,
- szerzenie profilaktyki zdrowotnej,
- ochrona praw osób niepełnosprawnych,
- dbałość o aktywne i godne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz wspieranie działań na rzecz ich integracji z lokalną  społecznością,
- wydawanie publikacji,
- działanie na rzecz dobra publicznego,
- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny