Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dom Pomocy Społecznej nr 1 Dom Pomocy Społecznej nr 1

Projekty

Czcionka:

26.10.2020 r. 

Zrealizowaliśmy "Wymianę starego dźwigu, na nowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym ze schorzeniami narządu ruchu, wzroku i słuchu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku dofinansowaną z PFRON-u oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycyjnego Inwestycji Lokalnych. 

 

02.10.2020 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Pomorskie Pomaga".

 

23.07.2020 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, realizuje projekt o udzielenie dofinansowania z Funduszy Europejskich "Pomorskie S.O.S" na wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID19.

 

 

 

2012 r.

Projekt pt."Szansa na lepszą przyszłość"

Nasz Dom jest otwarty na nowe wezwania, projekty. Gmina Cewice realizowała projekt pt." Szansa na lepszą przyszłość", którego celem była aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Istota projektu zakładała aktywizację osób bezrobotnych przez wzięcie udziału  w szkoleniach, warsztatach psychologicznych i aktywizacyjno – motywujących. W naszej placówce w  2012 r. odbyło się w ramach  tego projektu  szkolenie "Opiekun domowy". Opiekunem praktyk była Pani Anetta Karuzel Kierownik Działu Medyczno - Opiekuńczo -Rehabilitacyjnego.

W załączeniu wspólna fotografia zrobiona w świetlicy naszego Domu, w której odbywały się zajęcia teoretyczne.

 

2014 r.

Projekt systemowy „Rewitalizacja Społeczna Lęborka". Zajęcia grupy wsparcia dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu.

Program rewitalizacji społecznej pn. „Rewitalizacja Społeczna Lęborka” realizowany był w ramach projektu systemowego .„Rewitalizacja Społeczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Lider Programu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku ul. Łokietka 13.Partner - Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Szansa” w Lęborku ul. Łokietka 13.

Działania w ramach programu Rewitalizacji społecznej Lęborka ukierunkowane były głównie na podwyższenie kompetencji wychowawczych rodziców, minimalizację zjawisk kryzysowych społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym wśród osób uzależnionych i zagrożonych marginalizacją, aktywizację osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów objętych rewitalizacją. W naszej placówce  odbywały się spotkania grup wsparcia dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu.Zajęcia prowadził pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Małgorzata Wróblewska.

 

 

 

Wymiana starego dźwigu osobowego

Wymiana starego dźwigu osobowego

Projekt "Pomorskie SOS"

Projekt

Projekt "Pomorskie pomaga"

Projekt

Projekt pt. "Szansa na lepszą przyszłość"

Projekt pt.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny