Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej nr 1

O nas

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych i Przewlekle Psychicznie Chorych, przeznaczony jest dla 88 osób - kobiet i mężczyzn, w tym dla 65 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych i dla 23 przewlekle psychicznie chorych. Do naszego Domu   przyjmowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności , nie mogące  samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,  którym nie można  zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

       Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Dom gwarantuje sumienność i uczciwość realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Jest  placówką zapewniającą Mieszkańcom opiekę całodobową oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku wynosi :

 

 

- od marca 2022 r. 4.773,88zł

 

- od marca 2021 r. 4.461,65zł

   

    - od kwietnia 2020 r. 4.007,47zł

 

- od marca 2019 r.  3.651,18 zł

 

- od marca 2018 r.  3.285,93 zł

 

- od marca 2017 r.   3.124,66 zł

 

- od  marca 2016 r.   3.091,52 zł

          

 

Warunki mieszkaniowe

        Dom stanowi zespół 3 budynków: pałacowego, głównego i gospodarczego. Budynek i jego otoczenie jest bez barier architektonicznych, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogą swobodnie się przemieszczać. Wewnątrz znajduje się winda 12-osobowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w system przyzywowo – alarmowy oraz system alarmowo -pożarowy monitorowany i podłączony do Straży Pożarnej. Dodatkowo wyposażony został od końca 2008 r. w kamery monitorujące korytarze budynku. Dom posiada pokoje mieszkalne jedno, dwu i czterosobowe. W nowocześnie wyposażonych a zarazem przytulnych pokojach dziennego pobytu Mieszkańcy spędzają wolny czas czytając prasę, książki, oglądając TV. Ponadto Dom wyposażony jest w gabinety zabiegowo – pielęgniarskie, pomieszczenie wzmożonego nadzoru z zamontowaną szybą ekranową, kuchenki pomocnicze na każdej kondygnacji, pralnię, pokój odwiedzin oraz kaplicę, salę rehabilitacyjną, salę terapii zajęciowej,bibliotekę – czytelnię z licznym i bogatym księgozbiorem, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu a także przestronną jadalnię, gdzie można zjeść posiłek oraz  wesoło spędzić czas podczas organizowanych w niej zabaw taneczno - muzycznych.

 

Wyżywienie i organizacja posiłków

 

Posiłki wydawane są 5 razy dziennie:

 
 

        Czas wydawania posiłków 2 godziny. Mieszkańcy mają możliwość otrzymania posiłku dodatkowego. Podstawowe produkty: chleb, masło, dżem, napoje są dostępne przez cały dzień w kuchenkach pomocniczych. W jadłospisie staramy się uwzględnić przyzwyczajenia, gusty podopiecznych, o ile jest to możliwe ze względu na stan zdrowia. Zastosowanie mają następujące diety:

 • ogólna
 • lekkostrawna
 • cukrzycowa
 • wysokobiałkowa
 
 
 

Sfera usług medyczno – opiekuńczo - rehabilitacyjnych

 

        Związana jest ona ściśle z zakresem obowiązków działu medyczno – opiekuńczo – rehabilitacyjnego. Dominują świadczenia polegające na:

 
 • udzieleniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
 • pielęgnacji
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
 
 

        Mieszkańcowi umożliwia się ponadto korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w tym konsultacji lekarskich specjalistycznych w poradniach:

                    

 • chirurgii naczyniowej
 • chirurgicznej
 • dermatologicznej
 • ortopedycznej
 • histopatologicznej
 • onkologicznej
 • okulistycznej
 • urologicznej
 • ginekologicznej
 • stomatologicznej
 • hepatologicznej
 • chorób płuc
 • endokrynologicznej
 • laryngologicznej
 
 Mieszkańcy korzystają także z zaopatrzenia w niezbędne leki, środki opatrunkowe oraz niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny do wysokości limitu ceny o której mowa w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 

Pracownik pierwszego kontaktu

 

        Pracownik Pierwszego Kontaktu jest to osoba wybrana przez Mieszkańca Domu spośród zatrudnionego personelu. Głównym zadaniem Pracownika Pierwszego Kontaktu jest wsparcie Mieszkańca w trudnych sytuacjach oraz ochrona jego prywatności. Seniorzy otoczeni są życzliwą opieką, mają szanse żyć szczęśliwie, bezpiecznie, realizując swoje zainteresowania, talenty i pasje. PPK zawsze służy pomocą i załatwia wszelkie powierzone mu sprawy.

 

Terapia zajęciowa

 

        Terapia zajęciowa jest jednym z czynników rehabilitacji społecznej i ma na celu włączenie Mieszkańca w normalany nurt życia

 

Formy terapii zajęciowej prowadzone w DPS:

Kulturoterapia - zajęcia plastyczne tj. malarstwo, rysunek, prace techniczne, modelarstwo, robótki ręczne.

Terapia relaksacyjna – gry, zabawy, konkursy, spacery, wyjazdy, wycieczki do parku, nad jezioro, wyjazdy integracyjne do innych Domów, festyny.

Muzykoterapia - aktywne uczestnictwo polega na: śpiewie, tańcu, rytmice, bierne natomiast na słuchaniu muzyki przez Mieszkańca.

Biblioterapia – wpływ literatury na samopoczucie Mieszkańca za pomocą czynnego udziału , gdzie Mieszkaniec sam dobiera literaturę, bądź biernego,co oznacza  słuchanie czytanego głośno tekstu.

Ergoterapia - są to działania polegające na włączeniu Mieszkańca w rozmaite prace na terenie Domu. Ergoterapia jest jedną z najstarszych metod oddziaływania na stan psychiczny i poziom dostosowania społecznego człowieka. Niektórzy Mieszkańcy rzadko uczestniczą w wymienionych wcześniej zajęciach terapeutycznych. Chętnie natomiast angażują się w prace na rzecz Domu. Ta forma aktywności daje im satysfakcję i pozwala na samorealizację.

 

 
 

Rehabilitacja

 
       Dom świadczy również usługi rehabilitacyjne tj.: kinezyterapię (gimnastyka lecznicza) oraz fizykoterapię (ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia, helioterapia, masaż),które mają na celu przywrócenie Mieszkańcom utraconych sprawności lub jeśli jest to możliwe wyrobienie zastępczych sprawności, wyrównujących ubytki funkcjonalne. Podczas prowadzonej rehabilitacji podopiecznego ważnym aspektem jest odblokowanie bariery psychicznej Mieszkańca oraz jego pozytywne nastawienie do ćwiczeń, które powoduje korzystny wpływ na jego organizm i szybszy powrót do zdrowia. O dobrym poziomie tych usług świadczy wysoka liczba wzrostu aktywności fizycznej, sprawności i poprawie kondycji zdrowotnej naszych Mieszkańców.

 

 

W gabinecie rehabilitacyjnym znajduje się sprzęt do fizykoterapii, jest to:

 • laser LT – 30
 • interdynamic ID – 4 C
 • stymat S – 210
 • lampa sollux
 • lampa BIO – V (Bioptron)
 • elektrostymulator
 • kuchnia parafinowa
 
 
 
Sprzęt do kinezyterapii:
 
 • drobinki gimnastyczne
 • materac do ćwiczeń
 • piłki gimnastyczne
 • rotor elektryczny do kończyn górnych
 • rower treningowy
 • rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych
 • parapodium dynamiczne
 • UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego) Służy do ćwiczeń rehabilitacyjnych indywidualnych , stosujesię w nim podwieszenia częściowe i całkowite. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu.
 • kozetka do masażu
 • wózki
 • balkoniki
 • chodziki
 • kule łokciowe do nauki chodu.
 
Ćwiczenia prowadzone są w gabinecie, jak i przy łóżku chorego. W gabinecie ćwiczy ok. 15 -20 osób. Są to osoby z niedowładem połowicznym, osoby sprawne fizycznie, osoby które wymagają poprzez ćwiczenia ogólno usprawniające „rozruszania” stawów kończyn górnych i kończyn.
 

        Przy łóżku chorego wykonuje się ćwiczenia bierne lub czynno - bierne (urazy kręgosłupa, ogólne osłabienie) kończyn górnych i dolnych. Aktywizacja Mieszkańca na odcinkach poprzez proste ćwiczenia z piłką lub innym przyrządem korzystnie wpływa na jego stan zdrowia i samopoczucia

 Stałym zainteresowaniem cieszy się gimnastyka zespołowa z elementami aerobiku prowadzona dwa razy w tygodniu przez Panią Justynę i Agnieszkę - techników fizjoterapii. Intensywne zestawy ćwiczeń pomagają w utrzymaniu dobrej kondycji naszym mieszkańcom

 

Kapelan

        Dom zatrudnia księdza Kapelana, który nie tylko dba o rozwój życia duchowego naszych Mieszkańców, dzięki cotygodniowym nabożeństwom w kaplicy, ale również wspiera ich w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji, a niekiedy pomaga odnaleźć utracony sens.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny